מערכת החינוך; למידה בתקופת הסגר

עיתון קו לחינוך
Tired schoolgirl sleeping in classroom

משרד החינוך מפרסם את תפקוד מערכת החינוך בתקופת הסגר בחגי תשרי. המערכת ברובה תפעל בלמידה מרחוק. יוחרגו החינוך המיוחד, מרכזי נוער לנוער בסיכון, פנימיות, מועדוניות לילדים בסיכון, מרכזי חינוך טכנולוגיים ומפת"נים, יחידות קידום נוער ותכנית היל"ה, כיתות אתגר ומב"ר. בחינות הבגרות תתקיימנה כסדרן. בתי הספר יישארו פתוחים. המורים ילמדו מהם בלמידה מרחוק.
שר החינוך גלנט; המעבר ללמידה מרחוק יימשך כשנה. רק מחצית מערכת החינוך תפעל בלמידה כראוי מרחוק עד ינואר 2021

החל מהיום (ה'), 17.9.2020, תפעל מערכת החינוך במתכונת של למידה מרחוק. הוחרגו פעילותם החינוכית של מוסדות החינוך המיוחד, מרכזי נוער לנוער בסיכון, פנימיות, מועדוניות לילדים בסיכון, מרכזי חינוך טכנולוגיים ומפת"נים, יחידות קידום נוער ותכנית היל"ה, כיתות אתגר ומב"ר. מוסדות חינוך אלה ילמדו על פי המתווים.
בחינות הבגרות שיתקיימו לאורך הסגר הנוכחי הוחרגו אף הן. יצויין, כי מוסדות החינוך יישארו פתוחים ועובדי הוראה יוכלו להגיע אליהם כדי לקיים מתוכם את הלמידה מרחוק. בבתי הספר הללו ישמרו על כללי המרחק, ההיגיינה והבריאות. 
משרד החינוך יפעיל קו פתוח לתמיכה רגשית. הקו יפעל בימים: א'-ו', בין השעות: 14:00-08:00 מספרו: 073-3931888

גני הילדים

יפעלו בימים א'-ו'

 • הגננת תייצר סדר יום הכולל פעילויות חברתיות, רגשיות לימודיות והעשרה
 • הפעילויות יתקיימו בקבוצה קטנה, באופן אישי ובמליאה
 • סדר היום יהיה גמיש ומותאם לצרכי הילדים והוריהם.
 • התכנית השבועית תפורסם בתחילת השבוע להורי הגן.

הקשר עם הילד יתבסס על:

 • יצירת קשר באופן יחידני עם כל ילד
 • איתור צרכים ייחודיים וקשיים ומתן מענים מותאמים
 • תמיכה רגשית בילדים וחיזוק החוסן שלהם
 • קידום ילדים בתחומי הליבה בדגש על שפה ומתמטיקה לגילאי 5 לקראת המעבר לבית הספר
 • מתן מענה מותאם לילדים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים

קשר עם הורים

 • ביסוס הקשר בין הורים לבין הצוות החינוכי הוא אבן יסוד בהתפתחות הילדים, בתפקודם, בהישגיהם ובבריאותם הנפשית. לאור זאת, צוות הגן ישתף אותם בתוך תהליכי הקשר עם הילד ויקיים עימם בין היתר אסיפת הורים כללית, שיחות אישיות, העשרה והעברת דיווחים והדרכות. 

בתי הספר היסודיים 

יפעלו בימים א'-ה'

הדגשים ברמת התלמידים

 • מיפוי וניטור תלמידים בנוכחות ובהיבטים רגשיים ומתן מענים
 • מעקב אחר התקדמות לימודית ברמה הכיתתית וברמה האישית של כל תלמיד
 • מתן מענים לתלמידים ללא אמצעי קצה
 •  מתן מענים לאוכלוסיות ייחודיות

המלצות למורים בתכנון הלמידה 

 • בתכנון מערכת השעות חשוב לדאוג לאיזון בין הוראה מקוונת ולא מקוונת. 
 • במערכת השעות ייקבעו זמנים בהם המורים יוכלו לתת הנחייה וסיוע לתלמידים במענה על שאלות וקשיים כאשר התלמידים עוסקים בלמידה העצמית בבית. 
 • כדאי ליצר זמן של " דלת פתוחה" בו המורה זמין לתלמידיו ללא תיאום ,ולצד זה לדאוג לתיאום מסודר עם כל תלמיד בנפרד.
 • לתכנן  מערכת אישית לתלמידי החינוך המיוחד,  ותיאום עבודת הסייעת לתלמידים עם זכאות לתמיכה זו.
 • לתכנן  מערכת אישית לתלמידים עם צרכים מיוחדים בשילוב אישי בשיתוף מורת השילוב. 

הקשר עם ההורים

 • עדכון שוטף של ההורים במידע כללי ופרטני
 • שיתוף והיוועצות בשגרה
 • העשרה

חטיבות הביניים וחטיבה עליונה

ימי הלימוד: 5 ימים או 6 בשבוע (על פי בחירת בית הספר), ימים א'-ה'/ו'

 ביומיים הראשונים לסגר

 • היומיים הראשונים יוקדשו למעבר הדרגתי מפעילויות לחיזוק החוסן ודגש על הקשר האישי למעבר ללמידה.
 • חשוב לקיים מבנה יום סדור הכולל פתיחת יום וסגירת יום.
 • ניתן להקדיש את השעות הפרטניות לעבודה בקבוצות קטנות להנחיית תלמידים המתקשים בארגון זמן הלמידה.

בשבוע הראשון והשני לסגר

 • קיום מערכת שעות הכוללת פתיחת יום וסגירת יום
 • ככל שיתארך הסגר יש להעלות את היקף הלמידה העצמית ולעודד את
 • התלמידים לעבוד באופן עצמאי וללוות אותו.
 • ניטור יומיומי ואיתור תלמידים עם קשיים ותלמידים בסיכון הן בהיבטים
 • הרגשיים והן בהיבטים הלימודיים

הקשר עם ההורים

 • עדכון שוטף של ההורים במידע כללי ופרטני
 • שיתוף והיוועצות בשגרה
 • העשרה

החברה הערבית 

תלמידי החברה הערבית שיש ברשותם אמצעי קצה ילמדו מרחוק (לרבות באמצעות טלפונים). במקומות בהם אין ברשות התלמידים אמצעי קצה הם ילמדו מספרי לימוד, מחוברות עבודה בתחומי הליבה (כמו למשל: שפה, מתמטיקה, מדעים ואנגלית) או מקבצים שבית הספר יעמיד לרשותם. הקבצים יודפסו ויחולקו לבתי התלמידים. 

החברה החרדית

לרשות תלמידי החברה החרדית יעמדו: 

 • ערכות וחומרים קשיחים שיחולקו לבתי התלמידים . בין חומרי ההפצה: מארז, יצירה, משחקים, ספרים, משימות וחוברות למידה.
 • חומרי הלימוד המודפסים יופצו גם באמצעות החסן נייד (דיסק און קי( או דוא"ל משפחתי (לתלמידים שבביתם מצוי מחשב ומדפסת). ניתן למוצא חומרים רבים במאגר הלמידה מרחוק בענן הכשר ובמאגר שיעורים בתחומי הדעת.
 • בתי הספר יוכלו לעשות שימוש ב"מרחב קולי" לצורך עדכונים,  יצירת קשר אישי עם תלמידים או לצורך למידה.
 • לרשות בתי הספר עומדת גם מערכת של שיעורים מוקלטים במקצועות: מתמטיקה, אנגלית, מדעים, עברית, כישורי חיים, גמרא ומשנה. 

דגשים למתן מענים רגשיים:

 1. תמיכה רגשית לאנשי הצוות: מנהלים, יועצים ופסיכולוגים יקיימו שיח רגשי עם צוותי חינוך במטרה לתמוך, ללוות ולחזק את החוסן ותחושת המסוגלות של המבוגרים המשמעותיים. פיתוח חוסן לצוותי חינוך.
 2. קיום שיח רגשי עם תלמידים: קיום שיח רגשי מקוון על ידי צוותי החינוך.  במקומות בהם קיים מחסור באמצעים מקוונים יופצו קבצים קוליים, עקרונות לשיח תומך בטלפון או למידה בקבוצות קטנות (אם מתאפשר עפ"י התקנות) קישור לעקרונות שיח רגשי וקידומו 
 • למתבגרים ולמתבגרות יש צורך חיוני בחיי חברה משמעותיים. הם זקוקים לסיוע בתמיכה רגשית, הגברת תחושת הערך העצמי והמסוגלות האישית שלהם. 
 • הגברת תחושת הביטחון בעת משבר וחוסר וודאות.
 • יש לתת דגש על ליווי התארגנות התלמידים לסגר ביומיים הראשונים לרבות בהיבטים רגשיים וסדר יום .תלמיד שחווה קשיים אישיים בשל המצב או מסיבות אחרות יאותר ויקבל מענה ייעוצי.
 1. הסברה לתלמידים באמצעות סרטונים של פסיכולוגיות מומחיות העונות על שאלות שכיחות (בעברית ובערבית)
 2. הפעלת מפגשי כישורי חיים מוקלטים ולהנחיה מרחוק

קישור לשיעורים מוקלטים של כישורי חיים 

מפגשי "כישורי חיים" ושיעורי "חוסן"

 1. איתור וזיהוי ילדים במצוקה וסיכון – צוותי החינוך ימפו את צרכי התלמידים ויאתרו ויזהו ילדים במצוקה וסיכון ויפנו למתן מענים רגשיים וטיפולים פסיכולוגים בהתאם לצורך. קישור לפעילויות וכלים לאיתור וזיהוי תלמידים בסיכון  
 2. מענים טיפוליים על ידי פסיכולוגים חינוכיים בהתאם לצורך 
 3. חיזוק השותפויות עם הקהילה וההורים: חיזוק הקשר והשותפות עם פורום ההורים היישובי וכלל ההורים וגיבוש תכנית משותפת להתמודדות עם המצב. קישור למסמכים וסדנאות בהקשר לתקשורת עם הורים 

השאירו תגובה

שתפו בפייסבוק
שתפו בטוויטר
שתפו בלינקדאין
שתפו במייל

עוד כתבות

הרשם/י לקבלת הניוזלטר שלנו

עקבו אחרינו