מחקר; למידה היברידית טובה ללימודי מתמטיקה

עיתון קו לחינוך
girl with tablet pc writing to notebook at home

תלמידי על יסודי קבעו כי למידה היברידית טובה ללימודי מתמטיקה

ד"ר חווה וידרגור: "הוראה היברידית אינה מתאימה רק ללימודי המתמטיקה, אלא טובה לכל המקצועות, כיוון שהיא מקדמת פרסונליזציה בלמידה, עצמאות של הלומדים ותהליכי הוראה-למידה חדשניים"

עכשיו, עם חזרת תלמידי העל יסודי לבתי הספר, מתברר כי אחד המקצועות שירוויחו מהם הכי הרבה בלמידה המשולבת בין הזום ופנים אל פנים בבית הספר הוא המתמטיקה. 

מחקר שערכה ד"ר חוה וידרגור מרצה בכירה בשיתוף עם הסטודנטית פז בן עמרם ממכללת גורדון, מצא כי למידה כזו טובה במיוחד למתמטיקה. 

המחקר האיכותני נערך בקרב 27 תלמידי ט'-י' מבית ספר טכנולוגי באיזור חיפה המשלב למידה מקוונת (בשימוש בפלטפורמת אקדמיית קהאן) עם למידה פנים-אל-פנים בבית הספר. מטרת המחקר הייתה לבדוק באיזה אופן תופסים תלמידים בכיתות ט'-י' את האפקטיביות של הלמידה ההיברידית במתמטיקה.

במחקר נעשה שימוש בשני כלי מחקר: ראיון שכלל מספר שאלות שבוצעו בראיונות אישיים, ובהן נדרשו התלמידים להתייחס לאופי הלמידה, מה היו משנים בה, איך משתלב המורה בלמידה הזו וכו'. הראיון החצי מובנה התייחס לשאלות בסיסיות שעניינו את החוקרים בהקשר של הלמידה ההיברידית וממנו המשיכו לסוגיות נוספות שעלו במהלך השיחה. כלי המחקר השני היה משובים אישיים שמילאו התלמידים שלוש פעמים במשך הלימוד בהם חיוו דעתם על דרך הלמידה ההיברידית ותרומתה להצלחה בלימודים.

המחקר העלה שתי מסקנות עיקריות –  דרך הלמידה המקוונת בה התנסו התלמידים במחקר כללה סרטונים המסבירים את החומר הנלמד או חומר חדש טרם השיעור, תרגול וירטואלי והעמקת ההפנמה של החומר בכיתה במפגש הפרונטלי. המורים בשיטה זו יכולים לעקוב בזמן אמת אחר רמת הלמידה של התלמידים ולשלוח להם הצעות לתרגילים נוספים או עבודות יחידניות בהתאם לרמתם ולקשיים בהם נתקלים. רוב התגובות להתערבות זו של המורים היו חיוביות: התלמידים העריכו את מידת האכפתיות של המורים. 

כלומר, אם משליכים ללמידה המקוונת הנעשית כיום בעזרת הזום לא צריכה להיות העתקה של דרך הלימודים הפרונטלית אלא יש לבצע התאמות – באמצעות סרטונים, פרויקטים עצמאיים או בקבוצות, חומרי לימוד שנשלחים לתלמידים ללמידה עצמאית מותאמת לרמה. יש לשלב  אפליקציות נוספות ללמידה זו כמו וואטסאפ למשל ולבצע מעקב צמוד אחר התקדמותם של התלמידים על מנת לחזק את החלשים ולקדם את החזקים. 

מסקנה נוספת העולה מן המחקר, היא  כי בדרך של למידה היברידית, התלמידים תופסים את עצמם כעצמאיים ומשקיעים יותר במתמטיקה, מודעים יותר לתפקוד הלימודי שלהם, ומחויבים יותר למקצוע. המורים המשתמשים בדרך זו נתפסים כמקצועיים יותר, חדשניים, משקיעים יותר בעבודתם, מחוברים יותר לצרכים וליכולות של תלמידיהם. הלמידה היברידית נתפסת כסביבה המעודדת עצמאות, זמינה ומעניינת יותר מספרי הלימוד הרגילים ומקצוע המתמטיקה מעורר מוטיבציה ומהנה יותר.

הלמידה ההיברידית חיזקה את יחסי הגומלין בין המורה לתלמיד, אשר נתפסו על ידי התלמידים כבסיס רגשי ומוטיבציוני חשוב יותר ללמידה מאשר השימוש בסביבת הלמידה החדשנית. המסקנה המרכזית הינה כי התלמידים תופסים את הלמידה ההיברידית במתמטיקה כאפקטיבית.

ד"ר חווה וידרגור: "אם משליכים מן המחקר שנערך על לימודי המתמטיקה, ניתן לומר כי הוראה היברידית אינה מתאימה רק ללימודי המתמטיקה, אלא טובה לכל המקצועות, כיוון שהיא מקדמת פרסונליזציה בלמידה, עצמאות של הלומדים ותהליכי הוראה-למידה חדשניים. הממצא החשוב הוא כי נשמרת חשיבותה של נוכחות המורה כמתווך למידה רגשי וקוגניטיבי עבור התלמיד בשל האכפתיות, הידע להתאים את החומרים, להזדהות עם רגשות וקשיי התלמידים ולהתאים עצמו ללומדים, מה שהמחשב עדיין אינו יודע לעשות. לכן, מומלץ למורים ליישם את שיטת הלמידה ההיברידית, שתאפשר למידה חדשנית בסביבות מקוונות, לצד אינטראקציה בלתי אמצעית בין המורה והתלמיד.

כעת כאשר התלמידים חזרו חלקית לבית הספר, רצוי להפחית את זמן החשיפה של התלמידים ללמידה בזום לחצי שעה בלבד ובשאר הזמן לזמן למידה אישית או קבוצתית דרך משימות ופרויקטים שהמורים יעקבו אחריהם לתמיכה במתקשים ולפיתוח התלמידים המתקדמים".

המחקר התפרסם לאחרונה בירחון מדעי בינלאומי Computers and Education

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131520301834?dgcid=author

 

השאירו תגובה

שתפו בפייסבוק
שתפו בטוויטר
שתפו בלינקדאין
שתפו במייל

עוד כתבות

הרשם/י לקבלת הניוזלטר שלנו

עקבו אחרינו